Cung cấp bò giống Angus ở miền bắc

Bò giống Angus là giống bò thịt được tạo ra ở các vùng cao nguyên chăn thả như mỹ ,úc,....Đây là giống bò được chăn thả chủ yếu ở mỹ để xẻ thịt.Giống bò này thì nó ăn rất khỏe và chống chịu bệnh tất rất tốt.Bò giống angus này thì ở nhiều nơi cung cấp,như...