Bán bò giống nuôi sinh sản ngày 19-9-2018-cái mẹ và cặp mẹ con

Bán Bò giống  nuôi sinh sản ngày 19-9-2018 xin chào tất cả bà con rất mong được hợp tác với bà con trong lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản tại việt nam.Với mong muốn góp  phần thay đổi giống cây trồng vật nuôi ở miền bắc Trang trại chúng tôi luôn cung cấp bò giống ...

Bò sinh sản mẹ braman con 3bbb 5 tháng ngày 16-9-2018

Bò giống sinh sản đang bán ngày 16-9-2018 xin chào tất cả bà con rất mong được hợp tác với bà con trong lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản tại việt nam.Với mong muốn góp  phần thay đổi giống cây trồng vật nuôi ở miền bắc Trang trại chúng tôi luôn cung cấp bò giống sinh sản  t...

Bò giống sinh sản đang bán ngày 15-9-2018

Bò giống sinh sản đang bán ngày 15-9-2018 xin chào tất cả bà con rất mong được hợp tác với bà con trong lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản tại việt nam.Với mong muốn góp  phần thay đổi giống cây trồng vật nuôi ở miền bắc Trang trại chúng tôi luôn cung cấp bò giống sinh sản  t...

bò giống sinh sản đang bán ngày 14-9-2018

Bò giống sinh sản đang bán ngày 14-9-2018 xin chào tất cả bà con rất mong được hợp tác với bà con trong lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản tại việt nam.Với mong muốn góp  phần thay đổi giống cây trồng vật nuôi ở miền bắc Trang trại chúng tôi luôn cung cấp bò giống sinh sản  t...

cung cấp bò giống sinh sản-4 bò mẹ vừa tách con 15-17tr

cung cấp bò giống sinh sản - 4 bò mẹ vừa tách con 3bbb giá 15-17tr 1 con ngày 28/4/2018 Hôm nay ngày 28-4/18 trại hiện đang có 4con bò mẹ ,mẹ là giống bò lai sin khung to béo trẻ bò con là 3BbB hàng bắn tinh chuẩn    mẹ  lai sin con 3bbb giá bán là 15-17 t...