Chọn bò lõ trán mà nuôi

Những kinh nghiệm quý báu của người Hà Giang sẽ giúp nông dân lựa chọn được giống bò tốt. Ảnh: Đ.D Theo những gì mà các bậc cao niên ở Mèo Vống dạy lại cho con cháu thì con bò giống được xem là đủ tiêu chuẩn, hình thức phải không mắc những khuyết điểm như: Không có lang o (lông đen đốm trắng)...