TRỌN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NUÔI BÒ.

1. HƯỚNG DẪN LÀM CHUỒNG BÒ Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con làm và xây dựng chuồng bò Làm chuồng bò như thía nào 2. HƯỚNG DẪN CHỌN BÒ GIỐNG Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật để bà con kỹ thuật chọn bò giống Chọn bò g...

Tìm hiểu về kỹ thuật nuôi bò

Trong điều kiện diện tích đất đai đang bị thu hẹp ảnh hưởng đến việc chăn thả ngoài đồng, nghề chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt là nghề nuôi phù hợp với nhiều địa phương. Tuy nhiên để công việc chăn nuôi bò mạng lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo tính bền vững, thì người nuôi cần hiểu rõ ...

Kỹ thuật nuôi bò từ khẩu phần ăn hằng ngày

Để bò luôn khỏe mạnh, sinh sản tốt, tăng cân và đạt sản lượng cao thi kỹ thuật nuôi bò từ khẩu phần ăn hằng ngày rất quan trọng, chính vì vậy, bài viết sau sẽ giúp bạn có một thông tin tốt nhất để bò được phát triển tốt nhất. Kỹ thuật nuôi bò từ khẩu phần ăn Để cho bò luôn ph...